Archeo

USŁUGI ARCHIWISTYCZNE

porządkowanie ARCHIWUM w firmie

Uporządkowanie archiwum lub składnicy akt na terenie zakładu

Usługa obejmuje: 

- rozpoznanie przynależności zespołowej,

- ułożenie dokumentacji według jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz wydzielenie dokumentacji do wybrakowania,

- przepakowanie jednostek aktowych do opakowań archiwizacyjnych  (koperty, pudełka archiwizacyjne),

- wykonanie spisu dokumentacji w formie papierowej i elektronicznej,

- w przypadku akt kat. A dodatkowo  wykonywane są prace wskazane przez stosowne przepisy. 

NORMATYWY ARCHIWISTYCZNE

Opracowanie rzeczowego wykazu akt,  instrukcji kancelaryjnej i instrukcji archiwalnej

Usługa obejmuje: 

- zapoznanie się ze specyfiką działalności firmy,

- stworzenie jednolitego rzeczowego wykazu akt w oparciu o wytyczne i przepisy prawa,

- opracowanie instrukcji kancelaryjnej,

- opracowanie instrukcji archiwalnej. 


SZKOLENIE PRACOWNIKÓW

Przeszkolenie pracowników zleceniodawcy

Usługa obejmuje: 

- przekazanie wiedzy z zakresu archiwizacji dokumentacji,

- ujednolicenie obiegu dokumentacji i oznaczenia akt w firmie,

- opracowanie i/lub wdrożenie instrukcji archiwalnej,

- praktyczne zapoznanie z rzeczowym wykazem akt.